Färjan Bohusö som trafikerar linje 326 kommer från 10 december att gå direkt från Dyrön till Kungälvs kommun. Foto: Gunnars båtturer

Snart kan du ta färjan till Kungälv

Från och med 10 december kommer Dyrön att få ett stopp på linje 326 som i dag går mellan Älgön, Lövön och Brattön och Rörtången i Kungälv.

Med start 10 december i år kommer färjelinje 326, som kör mellan Älgön, Lövön, Brattön och Rörtången i Kungälv, även trafikera Dyrön i Tjörns kommun och Rökan Brygga i Kungälvs kommun. Det innebär att Tjörns och Kungälvs invånare får det lättare att resa mellan varandras kommuner.

I dag tar det ungefär 2,5 timmar för den som åker mellan Dyrön och Ytterby och då får man åka över Rönnäng och Stenungsund. Nu kortas den resan med närmare 1,5 timmar i och med att resenärerna kan ta Marstrandsexpressen från Rökan Brygga till Ytterby.

Förslaget att lägga till Dyrön och Rökan Brygga på linje 326 har kommit från Gunnars Båttrurer och Västtrafik nappade på förslaget.

Varför ville ni göra detta?

– Eftersom vi har hemmahamn på Dyrön kommer vi nu slippa att köra med tom båt till och från Dyrön. Nu får vi full täckning för alla sträckor, säger Annika Kristensson på Gunnars Båtturer på Dyrön.

Det här innebär också att man med turerna binder samma kommunikationerna mellan två kommuner även över vattnet.

– Detta är ett test, det är första gången som en kollektivtrafikfärja går mellan två kommuner mig veterligen, säger Annika Kristensson.

Hon ser också möjligheter för Dyrönborna och Kungälvsborna med de nya hållplatserna. Nu blir det lättare för dem att ta sig mellan varandras kommuner som till exempel för Kungälvsborna att åka ut till Dyrön och vandra eller bada bastu, eller för de som bor på Dyrön som kan besöka Rörtången.

– Det som är roligt när vi kopplar ihop kommunerna är att det till exempel går att ha ”hemester”, en minisemester i närområdet. Det kan vara dagsutflykter mellan Ytterby, Dyrön och Rörtången. Det kan bli en minibåtluff, säger Annika Kristensson.

Annika Kristiensson uppger att i och med att sträckan får två nya hållplatser kommer tidtabellen att ändras men liksom i dag ska turerna gå två gånger per dag tur och retur.

Även på Västtrafik ser man positivt på att få knyta samman Tjörn och Kungälv.

– Vi har haft en dialog med Gunnars Båtturer och det känns bra att vi åstadkommer en snabbare förbindelse till och från Dyrön än i dag, säger Christer Olsson, affärschef för båttrafiken på Västtrafik.

I dag kan det ta uppemot 2,5 timmar att ta sig från Dyrön till Kungälv och Ytterby. Nu kortas den restiden rejält.

– I dag måste man åka över till Rönnäng för att ta bussen till Stenungsund och vidare till Kungälv och Göteborg. Men nu skapar vi en snabbare resväg i och med att vi kopplar ihop den med Marstrandsexpressen vid Rökan.

Att det historiskt varit sämre med att binda ihop kollektivtrafiken mellan olika kommuner säger Christer Olsson handlar om att det tidigare varit kommunerna själva som ansvarade för sin trafik inom kommunerna men att det sedan 2013 är en regional angelägenhet.

– Sedan Västra Götalandsregionen tog över huvudmannaskapet för Västtrafik är vi inte på samman sätt bundna vid kommungränserna, säger Christer Olsson.

Nu ska linje 326 köras med de nya hållplatserna från och med 10 december.

– Vi startar upp detta i december, sen får vi självklart utvärdera den trafiken som är helt ny, för att se hur det slår, säger Christer Olsson.

Karina Hansson

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar