Björn Alm-Ekenberg, teknisk chef i Stenungsund, tycker att kommunen löst problem genom att lägga ut snöröjning och halkbekämpning på entreprenörer. FOTO: INGEMAR HAMMARSTRÖM

Snöröjningen i privat regi

Björn Alm-Ekenberg tycker att kommunen löst flera problem genom att lägga ut snöröjningen och halkbekämpningen på entreprenad.

– Vi hade två huvudskäl för att göra det, säger han. Vi hoppas och tror att vi får hög kvalitet från entreprenörerna och vi löser ett arbetsmiljöproblem när vi inte behöver använda vår egen personal på gata/ park-avdelningen. De kan, efter att ha genomfört ett långt snöröjningspass, få gå direkt ut och laga en vattenläcka.

– Det blir ohållbart.

Han tror också att det blir bättre ekonomiskt.

– Entreprenörerna har sina kontrakt på snöröjning inom deras respektive områden. Vi gjorde upphandlingen i höstas på ett år för att komma ikapp de kontakt som redan finns och gäller även över nästa vinter. Sedan ska vi göra en ny upphandling och tills dess har alla entreprenörer samma förutsättningar.

Då, berättar han, kan det skrivas kontrakt för längre perioder. han hoppas att det gör det intressantare för fler entreprenörer.

– Då kan vi också förhandla fram bättre priser, säger han.

Genom att slippa ha ”snösvängen” kommunanställd menar Alm-Ekenberg att kommunen slipper att ha ständig koll på vädret.

– Det blir entreprenörernas ansvar för att kunna leva upp till villkoren i kontrakten. De har beredskapsersättning och resten beror på hur mycket det snöar.

Det finns ett gammalt politiskt beslut i Stenungsunds kommun att kommunen också ska sköta snöröjningen på enskilda vägar i kommunen.

– Alla vägar som är hundra meter långa som det står i beslutet, säger han. Det är inte många kommuner i Sverige som har det så. Tjörn, för att ta ett närliggande exempel, har ingen kommunal snöröjning utan vägföreningar som får ta det ansvaret.

Men ansvaret för snöröjning och halkbekämpning är kommunens.

– Vi ska utvärdera efter säsongen hur entreprenörerna skött sina kontraktsvillkor.

I budgeten har Stenungsunds kommun avsatt 2,1 miljoner kronor till snöröjning och halkbekämpning.

– Sedan blir vi tvungna att lägga till om vintern blir snörik och besvärlig. Som vanligt har vi en turlista för i vilken ordning utfarter och gator ska röjas. Alla kan inte vara först.

INGEMAR HAMMARSTRÖM

Relaterade artiklar
Fler artiklar