”Social dumpning” kostar Tjörn miljoner

Socialnämnden på Tjörn dras med ett underskott på cirka sju miljoner. Orsaken är till stor del att andra kommuner valt…