”Soffan” kommer till Tjörn

Avgående kommunalrådet Ann-Sofie Hermansson i Göteborg har bjudits in som gäst och huvudtalare till Tjörns Arbetarekommuns årsmöte i slutet av…