Trasig kylmaskin orsakade sotande fackling

Tjock svart rök fyllde Stenungsundshimlen på tisdagseftermiddagen. Orsaken till driftstörningen var att en större kylmaskin stannat av. Vid 16-tiden meddelades att facklingen minimerats.

Vid 14-tiden på tisdagen startade sotande fackling från Borealis i Stenungsund. Tjock, svart rök från de två facklorna på industrin syntes på himlen.

Läs mer: De kräver att sotande fackling stoppas

Facklingen är en del i krackeranläggningens säkerhetssystem och innebär någon typ av störning i driften. Det ska enligt uppgifter till Lokaltidningen vara en större kylmaskin som stoppat vilket gör att man måste bränna produkt som en del av säkerhetssystemet. Arbete pågår för att snarast möjligt få igång kylmaskinen igen då den är en mycket viktig del i anläggningen och driften av krackeranläggningen.

Borealis informationschef Iva Rauswall-Frisk konstaterade på tisdagseftermiddagen att i och med att kompressorn fick problem stoppade också en av pannorna vilket är det som orsakar den sotande facklingen.

– Vi utför nu åtgärder för att minimera facklingen och en återstart av fabriken beräknas ske under tisdagskvällen, säger hon.

Borealis är skyldiga att anmäla störningen till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för den petrokemiska industrin, vilket företaget gjorde under tisdagseftermiddagen.

Elisabet Lindqvist-Tärneld vid Länsstyrelsen säger att det finns en tidsgräns för när en händelse ska anmälas och sedan får företaget närmare utreda orsaken till det inträffade, om det har varit något som kunnat göras annorlunda.

– Vi har också fått besked att i botten av händelsen ligger ett instrumentfel, säger hon.

Enligt Borealis miljövillkor får fackling inte pågå i mer än 15 minuter vid ett driftstopp. Tidigare långvarig fackling från krackeranläggningen har väckt mycket protester från närboende då den sprider sot och buller.

Läs mer: Öppen strid om Borealis fackling

Vid 16-tiden på tisdagseftermiddagen meddelade Borealis på sin hemsida att ångpannorna åter skulle vara i drift och skulle leverera ånga till facklorna. Något som enligt företaget gör att den sotande facklingen ska minska. Företaget uppger också att man forsätter att vidta åtgärder för att minimera facklingen.

Under kvällen och kommande dagar kommer en återstart av fabriken att ske.

Lotta Hohner

Lasse Andree

redaktion@lokaltidningensto.se