Sporthallens tak riskerar att rasa

Taket på Henåns sporthall måste förstärkas. Det finns en risk att taket rasar in om tung snö lägger sig på taket.

Taket på sporthallen i Henån är i stort behov av förstärkning. Det är så kraftigt överbelastat att det riskerar att rasa. För sju år sedan monterandes solpaneler på sporthallens tak, detta gjordes utan att taket först förstärktes.

– Jag sa redan då att det inte var lämpligt att lägga på solpaner på taket om det inte förstärktes innan men det gjordes ändå, även om vetskapen att taket var under dimensionerat fanns, säger fastighetschef Ronnie Nilsson.

Sporthallen byggdes för 30 år sedan efter de regler och normer som gällde då. Efter de snörika vintrarna i början av 2000-talet ändrades kraven.

– 2006 var det många tak runt om i landet som rasade in på grund av de tunga snömassorna som landade på taken. Det hände inte på Orust, men vi liksom andra kommuner fick nya riktlinjer att följa.

Belastningen med solpaneler som lades på taket 2011 har gjort att taket är kraftigt överbelastat. Det kommer krävas omfattande åtgärder och taket måste förstärkas. Taket är i så dåligt skick att det riskerar att rasa in om det blir en snörik vinter. Överstiger snömängden 56 kilo per kvadratmeter måste sporthallen stängas omgående för all verksamhet.

– Vi har haft koll på snömängden under vintern och hela tiden haft beredskap att skotta av snön från taket. Nu har vi inte behövt stänga hallen för rasrisk än, men vi vet inte vilka snörika vintrar som väntar, säger fastighetschef Ronnie Nilsson.

Den befintliga stommen är överbelastad med 30 procent och den underliggande takkonstruktionen är kraftigt skadad, det kräver omfattande reparationer för att få hallens tak i gott skick. Görs inget med taket kan det finnas risk att takkonstruktionen försämras ytterligare. Samhällsutskottet har möte i morgon onsdag, då tas frågan upp.

Ronnie Nilsson har tagit fram tre olika alternativ till politiken. Alternativet till att stänga hallen för en renovering av taket är att skjuta fram ärendet ett år eller att inte göra något alls. Då finns risk att hallen måste stängas, taket kan rasa in. Ronnie Nilsson hoppas att politiken skjuter till de sju miljoner som förstärkningen beräknas kosta.

– Det bästa är om politiken beslutar om förstärkningen nu, så kan vi göra den under sommarhalvåret. Hallen måste vara stängd under renoveringen, under sommaren är minst verksamhet där.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se