Klädesholmens vd berättar om bakgrunden till det kritiserade staketet. Foto: Privat

Staket ska skydda från sabotage

Efter kritiken mot Seafoods staket berättar företagets vd om orsaken till att det är uppsatt:

– Vi har krav på oss som livsmedelsindustri att säkerställa att våra varor inte utsätts för hälsorisker och skadegörelse och vi har faktiskt drabbats av sabotage innan staketet kom på plats.

Det här konstaterar Per Aste Persson, vd för Klädesholmen Seafood, i en kommentar till det krav som Tjörnpolitikern Gert Kjellberg ställt att strandområdet nedanför företagets industrianläggning i Rönnäng ska vara tillgänglig för allmänheten och att staket inte får spärra själva stranden.

Läs mer: Strid om strandmark

Per Aste Persson konstaterar att företaget som livsmedelsindustri har krav på sig från certifieringen och kunder att säkerställa att råvarorna inte utsätts för hälsorisker i form av skadegörelse eller kontaminering:

”Kvalitetscertifieringen är ett absolut krav för att vi skall kunna sälja våra varor”, skriver Per Aste Persson och han konstaterar att bestämmelserna är tydliga. I föreskrifterna står det bland annat:

”Anläggningens yttre gränser skall vara tydligt identifierade och tillträde till anläggningen skall vara styrt”. ”Säkerhetssystem skall införas för att skydda produkter mot stöld eller uppsåtlig kontaminering”.

Han berättar vidare i ett mejl till Lokaltidningen att företaget efter nybyggnationen hade några månader innan staketet kom på plats och under den tiden utsattes företaget för sabotage genom att ett flertal uppställda tunnor med råvara vältes och rullades i havet. I området har förekommit stölder och skadegörelse på flera andra företag genom att Stansviks industriområde befinner sig ganska långt ifrån bebyggelse.

Per Aste Persson konstaterar dessutom att en del av staketet korsar den planlagda vägen ut till vattenområdet som nu håller på att planändras.

– Vi för en dialog med kommunen och exploatören om att hitta en lösning som tillgodoser allas intresse i denna fråga.

Även politiker från flera andra partier konstaterar att man kommer att hitta en lösning som tillgodoser både tillgängligheten till själva stranden och företagets intressen.

Lasse Andrée

redaktion@lokaltidningensto.se

0303-72 82 28

Relaterade artiklar
Fler artiklar