Staketstrid kan vara över

Striden om sommarboendes staket har pågått i flera år.