Stal datorer från skola

Personal upptäckte att någon brutit sig in på Stora Högaskolan.

Klockan var halv sju på måndagsmorgonen när inbrottet upptäcktes men det är oklart när det skett. Det framgår inte heller hur tjuven eller tjuvarna tagit sig in på skolan, men det är konstaterat att datorer har stulits.

Kajsa Lind