Västtrafik och Orust kommun beslutade i februari att ställa in all trafik till och från Gullholmen Piren. Denna brygga är enligt besiktningen i ett så bristfälligt skick att det kan äventyra säkerheten för resenärerna.

Stängd pir måste renoveras

Färjan kan inte lägga till, piren på Gullholmen är stängd och har så varit i över ett halvår.

I februari stängdes hållplatsen piren på Gullholmen. Vid en besiktning av hållplatsen på ön visade det sig att bryggan var i så bristfälligt skick att det skulle kunna äventyra säkerheten för resenärerna som ska ta sig till och från Gullholmen. Beslutet fattades av Västtrafik, Orust kommun och Käringötrafiken som kör färjan till och från Gullholmen.

Vintertid bor det 130 personer på Gullholmen och Hermanö. På sommaren är husen fulla, runt 4 000 människor bor under sommarveckorna på de båda öarna. Den enda hållplatsen som har funnits sedan februari är den vid öns ICA affär. Trycket på bryggan vid affären blir hårt när färjan bara lägger till på ett ställe.

Ingrid Moen är fastboende på Gullholmen. Hon är kritiskt till det faktum att det tagit så lång tid för kommunen att laga bryggan. Gullholmen och Hermanö är bilfria öar, för många äldre har det blivit långt att gå från bryggan vid affären till hemmet, påpekar hon.

– För oss går det bra, vi klarar att gå, men det finns många andra som har problem att ta sig den långa biten från bryggan till husen. Ofta har de tung packning att ta med sig, packning som de får bära eller låna en kärra till.

Ingrid önskar att färjan ska lägga till vid Piren igen. Gullholmsbaden ligger närmast granne med Piren, många av deras gäster har under åren använd hållplatsen.

– Gullholmen och Hermanö är stort, Piren behövs som hållplats.

Orust kommun projekterar för en ny brygga. Andreas Sjögren är ansvarig för hamnar i Orust kommun. Han lovar att Piren ska vara igång så snart som möjligt.

– Det visade sig då vi gjorde en särskild inspektion av området att Piren var underdimensionerad för färjetrafiken. Därför valde vi att stänga av området för färjetrafik.

Piren är på inget sätt farlig att beträda, men den klarar inte av då Gullholmens stora färja ska lägga till. Just nu projekteras det för att få fram en lösning hur Piren ska byggas om. Förstärkningar måste göras.

– Min ambition är att få igång Piren som hållplats så snart som det är möjligt. Exakt när det blir, det kan jag inte svara på i dag.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar