Stenungsund sparar in på brotts- och drogförebyggande tjänst

Efter att ha arbetat som brott- och drogförebyggande samordnare för Stenungsunds kommun i 17 år fick Stefan Persson i dag besked att hans tjänst upphör. Som en ren besparingsåtgärd ska arbetsuppgifterna istället fördelas ut på flera anställda.

Individ- och familjeomsorgen har fått 700 000 kronor mindre i budget till förebyggande arbete. Valet blev att lägga ned den brotts- och drogförebyggande tjänsten och istället fördela ut den på befintlig personal i förvaltningen. Stefan Persson har varit kommunens ansikte utåt i de här frågorna sedan 2003. Han hade bestämt sig för att i samband med sin 62-årsdag trappa ned på arbetet. Först under ett möte med sin chef vid lunchtid på tisdagen fick han helt oväntat veta att hans tjänst läggs ned.

Hur känns det?

– Jag fick veta det här på ett möte där vi skulle prata om vad jag ska göra nu i samband med att jag går ned på halvtid. Jag har haft känslan länge av att dörrar har stängts för mig och på något sätt fick jag nu bekräftat att jag haft rätt i det.

Har du fått information om vad du kommer erbjudas istället?

– Nej, jag fick bara svar att min chef ska ta kontakt med personalavdelningen, men jag har pratat med kommunchefen nu på eftermiddagen och de jobbar på en alternativ tjänst till mig.

Kommunen samverkar med polis i ett medborgarlöfte för att komma till rätta med brottslighet och droganvändande bland unga. Stefan Persson har ingått i den samverkan. Att han först vid skarpt läge för deltidspensioneringen informeras om att tjänsten upphör kunde inte gjorts annorlunda menar Robert Rydquist, verksamhetschef IFO:

– Vi behöver göra en effektivisering men med bibehållen kvalitet. Då ser man över vilka saker som ingår i det förebyggande arbetet och som istället kan göras inom hela förvaltningen.

Kunde ni informerat om förändringen i ett tidigare skede?

– Först får man besked om att man måste effektivisera, sedan tittar man på hur man kan göra det. Vi hade inte kunnat informera om det här så mycket tidigare.

Kommer ni dra ned på det förebyggande arbetet?

– Nej, vi ska inte minska ned utan fortsätta lösa uppgiften.

När upphör samordningstjänsten?

– Det kan jag inte uttala mig om just nu för det finns inget sådant datum satt. Exakt när det ska träda i kraft är inte klart och den fackliga samverkan är inte heller klar, säger Robert Rydquist.

Förvaltningsbeslutet att lägga ned tjänsten, men fortsätta jobba förebyggande genom att lägga den på fler anställda ser Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande, inte som ett problem:

– Politikerna har inte pekat ut att det är tjänsten som brotts- och drogförebyggare som kommer att försvinna. Arbetsuppgifterna kommer att finnas kvar och fördelas på många fler i förvaltningen och ett arbete kring ungdomsfrågor pågår. Detta är ingen nedtrappning.

Annika Sahlin Ottosson

annika.sahlin@lokaltidningensto.se