Stenungsundsborna är bäst utbildade i STO-regionen

Stenungsundsbor högst utbildade i STO

Stenungsund har högst andel högutbildade av STO-kommunerna. Kvinnorna är också bättre utbildade än männen i alla tre kommuner.

Nästan en fjärdedel av den vuxna befolkningen (25-64 år) i Stenungsund är högutbildade, det visar en ny undersökning av Statistiska centralbyrån. Även på Tjörn är en stor andel högutbildade men på Orust är det färre som tagit sig igenom högskolan.

Totalt har 23 procent av befolkningen i Stenungsund mellan åldrarna 25 och 64 år en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer, vilket krävs för att räknas som högutbildad enligt SCB:s undersökning. På Tjörn är den siffran 22 procent medan på Orust bara 17 procent.

Stenungsund och Tjörn är båda bland de 70 kommuner med högst andel högutbildade medan Orust endast hamnar på plats 134 av Sveriges 290 kommuner i SCB:s undersökning.

Kvinnorna är också betydligt bättre än männen i STO på att studera på högskola. 29,5 procent av kvinnorna i Stenungsund anses som högutbildade medan bara 16,5 procent av männen har motsvarande utbildningsnivå. I Tjörns kommun är 28 procent av kvinnorna högutbildade men bara 16 av männen.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns utbildningsnivå är tydlig även på Orust där 23 procent av kvinnorna är högutbildade men bara 10 procent av männen.

Att kvinnor har högre utbildningsnivå än män är något som är genomgående för större delen av landet. Det är fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning och dessutom färre kvinnor än män som endast har förgymnasial utbildning.

Danderyd är den kommun i landet med högst andel högutbildade, 56 procent. Stockholms Län där Danderyd ingår är också den del av landet där majoriteten av kommunerna med högst utbildningsnivå ligger. Tuffare är det istället i kommuner som Vansbro, Eda, Grums och Filipstad där endast fem procent är högutbildade.

Linus Annlöv

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar