Arkivfoto/Googlemaps

STO-borna blev fler under 2017

Sveriges befolkning passerade en historisk gräns under 2017 när folkmängden ökade med drygt 125 000 personer. Även STO-borna blev fler under förra året.

Det var redan i början av 2017 som Sveriges befolkning passerade tio miljoner. När året tog slut var vi totalt 10 120 242 personer, en ökning med drygt 125 000 personer, visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Att den folkbokförda befolkningen ökar beror på två saker. Dels föds det fler barn än det dör personer och på så sätt ökade befolkningen med knappt 23 500 under 2017. Den största anledningen till ökningen är dock invandringen som om man räknar bort de som utvandrat gav en ökning på knappt 99 000 personer. Jämfört med året innan har dock invandringsöverskottet minskat.

I alla tre STO-kommunerna ökade också befolkningen under 2017. I Stenungsund var ökning 409 personer och totalt var det vid årets slut 26 224 folkbokförda i kommunen. I Stenungsund var största orsaken till ökningen inflyttning. Under året flyttade drygt 1600 personer till kommunen medan drygt 1300 flyttade från kommunen. Av de inflyttade kom de flesta från andra kommuner i länet.

På Orust var det faktiskt färre som föddes än de som dog, men befolkningen ökade i alla fall med 15 personer. Totalt flyttade 890 personer till kommunen medan 829 lämnade. En stor majoritet av de inflyttade kom också från andra kommuner i landet. Vid 2017 års slut var totalt 15 108 personer folkbokförda på Orust.

Även på Tjörn var det färre som föddes än de som dog under 2017. Ändå ökade befolkningen med drygt 200 personer vilket gjorde att det totalt vid årsskiftet var 15 790 personer folkbokförda i kommunen. 1150 personer flyttade till kommunen medan 940 lämnade. Också på Tjörn var det flest inflyttade som kom från andra kommuner i Västra Götaland.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar