”Stödet kommer inte att täcka kostnaderna”

Ett stöd har kommit och ett annat är på väg. men det räcker inte för att täcka utgifterna, menar Birgit Jönsson, på LRF Västra Götaland.

I förra veckan betalades det första stödet ut till de lantbrukare som drabbats av torkan i somras. Det stödet riktade sig till de med minst tio djurenheter, motsvarande tio vuxna nötkreatur.

– Det är de som har nöt och får som kan få det stödet. Men det är ingen hemlighet att det är omdiskuterat. De med små gårdar är undantagna, och de som har getter kom inte med, säger Birgit Jönsson.

De flesta har sökt

Nästan alla som har varit berättigade till stöd har sökt och fått 428 kronor per djurenhet.

– Det ska kompensera för att allt foder har blivit dyrare när tillgången har blivit mindre. Det har blivit en ond spiral på många håll med brist och med ökade kostnader. Jag tror att det kommer att märkas ganska länge.

Kommer stödet att täcka böndernas kostnader?

– Nej man har haft så stora utlägg så det kommer det inte att göra.

Men det är inte bara de med nötkreatur och får som har drabbats av torkan. Skörden av spannmål har på många håll bara blivit hälften mot normalt.

– Det andra stödet ska täcka upp för spannmålsodlare och andra som har blivit drabbade. Det baseras på hur mycket du har kört och använt diesel i ditt lantbruk, säger Birgit Jönsson.

Andra stödet inte klart

Men alla teknikaliteter kring det stödet är inte klara än.

– Det ska regeringen besluta om, och just nu finns det ju ingen regering. Men det börjar bli bråttom, för folk behöver ju pengarna, säger Birgit Jönsson.

I Bohuslän är det 616 lantbrukare som sökt det första stödet som delas ut efter torkan.

– Olika områden är olika drabbade. Just Stenungsund, Tjörn och Orust sticker inte ut åt något håll, området är varken hårdast eller lindrigast drabbat, säger Birgit Jönsson.

Kristian Johansson