Stödpaket även för Tjörnföretag

Slopade avgifter från kommunen, slopade räntekrav, färre tillsynsbesök nu som faktureras och slopade årsavgifter till kommunen. Dessutom utreds hyressänkningar för…