Stor konkurrens om förskollärare

Agneta Pettersson Bell är ordförande i välfärdsutskottet i Stenungsunds kommun. Hon säger att konkurrensen om förskollärare är stor. – Vi…