Stor ökning av anmälda jaktbrott

Antalet jaktbrott har ökat kraftigt i hela landet de senaste åren. Den trenden syns också i STO-kommunerna, men det finns en tydlig förklaring till utvecklingen.

Det är en dramatisk ökning som syns i statistiken från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Från 2015 till 2016 har antalet anmälda jaktbrott ökat med nästan 50 procent och i siffror har det gått från 2490 till 3716 anmälningar i hela landet. Ökningen syns också tydligt i alla STO-kommunerna. Flest anmälningar under förra året var det i Orust med 34 stycken vilket kan jämföras med 2015 då det bara var två anmälningar. På Tjörn ökade anmälningarna från inga alls till 18 under samma period och Stenungsund gick från en till 15 anmälningar. Men det finns en naturlig förklaring till det.

– Den stora anledningen till att jaktbrotten ökar skedde för några år sedan. Då blev det ett lagbrott att inte anmäla viltolyckor – och detta brott registreras i statistiken som ett jaktbrott, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef på Svenska Jägareförbundet, till Nyhetsbyrån Siren.

Lagändringen innebär att trafikolyckor där björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn är inblandade måste rapporteras in till polisen, även om djuret inte är synbart skadat. Håkan Johansson som är stationsbefäl på polisen i Stenungsund är också övertygad om att det är ändringen som ligger bakom ökningen.

– Det är nog 99 procent av anmälningarna som handlar om olyckor, säger han.

Han poängterar att meningen med lagen inte är att sätta dit personer som är inblandade i olyckor utan att det finns helt andra anledningar bakom plikten.

– Kör man på ett av de djuren så måste man anmäla och det är för att vi ska kunna korta lidandet för djuret genom att tillkalla eftersöksjägare som kan avliva djuret. Jag förstår inte varför folk inte anmäler olyckor, säger Håkan Johansson.

Bland anmälda jaktbrott finns också den illegala rovdjurjakten inräknad, men det är en ytterst liten del av anmälningarna. Under 2016 anmäldes 65 sådana brott i landet, vilket är färre än 2015. I STO-kommunerna fanns det inga sådana brottsanmälningar alls.

– Det är väldigt viktigt att skilja på anmälda jaktbrott och faktiska jaktbrott. När ett dött rovdjur hittas, upprättas en anmälan om misstänkt jaktbrott för att utreda dödsorsaken, säger Magnus Rydholm.

Allra flest jaktbrott, 71 stycken, anmäldes under förra året på Gotland men det är också knappt 30 kommuner där inget jaktbrott alls anmälts.

Kajsa Lind

redaktion@lokaltidningensto.se

Så ska du agera vid en viltolycka:

Om du är med om en viltolycka finns det flera saker som du ska tänka på. Här är några av många punkter som Nationella Viltolycksrådet listat. Hela listan finns här.

Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer

Ring 112 och anmäl olyckan

Markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.

Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra om att olyckan är anmäld till polisen.

Markera på den sidan av vägen som viltet försvann efter krocken.

Försök inte själva göra ett eftersök eller avliva djur. Om du inte har kunskap kan djuret lidande förvärras.

Källa: Nationella Viltolycksrådet