Stor ökning av covid-19 i Stenungsund

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Även i STO-området ses en markant ökning från vecka 5 till vecka 6, i Stenungsund är det närmare en dubblering av antalet fall på en vecka.

Under vecka 6 ökade antalet bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland med 14 procent jämfört med föregående vecka. Man ser också en fortsatt ökning av den brittiska virusvarianten i stickprov.

I Stenungsund är ökningen mest markant enligt den sammanställning som Folkhälsomyndigheten presenterade på sin hemsida under torsdagen. Stenungsund har nu 125 personer smittade, totalt har 1575 sjukdomsfall registrerats i kommunen.

De senaste tre veckorna har antal bekräftade fall ökat med 74 procent mellan vecka 5 och 6. Det innebär att det gått från 78 smittade personer vecka 5 till 126 smittade personer vecka 6. Det är i åldersgruppen 20-59 år som huvuddelen av fallen finns, det är alltså den gruppen i befolkningen som nu driver smittan.

– Alla i kommunen måste följa rekommendationerna att hålla avstånd, hålla sig till sin närmaste umgängeskrets och undvika nära kontakt med alla andra, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog i ett pressmeddelande.

Stenungsunds kommun uppmanar samtliga kommuninvånare och medarbetare att följa Västra Götalands nya regionala rekommendationer.

– Nu måste vi alla fortsätta att ta ett stort personligt ansvar. Begränsa antalet nya kontakter, undvik onödiga resor och stanna hemma om du har symtom. Tänk på att det i huvudsak är vuxna som sprider smittan och inte barn, säger Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Ökningen är märkbar även på Orust. Enligt den senaste redovisningen finns det 41 sjuka i kommunen, det ska jämföras med 26 sjuka veckan innan. Av 1000 innevånare är det 27 fall under vecka 6, veckan innan var det 17 fall per 1000 innevånare.

Lite bättre ser trenden ut på Tjörn. Här har antalet sjuka minskat till antalet. Per 1000 innevånare är det 32 fall konstaterade. 51 har anmälts sjuka under vecka 6, det är en minskning jämfört med veckan innan då 75 konstaterade sjuka.

Smittskyddsläkaren i Västra Götaland har beslutat om nya regionala rekommendationer. Dessa är samrådda med Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län och började gälla omedelbart från 17 februari, till och med 14 mars.

– Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i ett pressmeddelande.

Erika Olofsson

Särskilda rekommendationer Västra Götaland

Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.

Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.

Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.

Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Rekommendationerna gäller från 17 februari, och till och med 14 mars 2021 med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

Källa: vgrfokus.se