Stor ökning av taxeringsvärden

Fastighetsägare i Stenungsund hör till de som kommer att få en av de högsta uppräkningarna av taxeringsvärdena när nu en…