Stor satsning på fiskeverksamhet på Lavön

Efter flera års planerande ser det nu ut som att det blir en restaurang och en produktionsanläggning för fiskeindustrin på…