Stor utmaning i förskolan

Stenungsund Just nu söker Stenungsunds kommun efter en stor mängd ny personal till förskolan. Personalfrågan är en stor utmaning inför framtiden.

Det råder stor brist på förskollärare och barnskötare i hela landet och Stenungsund är inget undantag. Ligger man dessutom i botten på lönelistan i Göteborgsregionen då blir det extra svårt att rekrytera och även att motivera personal att stanna kvar.

– Det är en minst lika stor utmaning att behålla den personal vi har, som att rekrytera nya, säger Per Andersson Sellén, verksamhetschef Förskola Stenungsunds kommun.

Kommunen söker efter 13 barnskötare och tolv förskollärare. En av förskolorna som drabbats av bristen är Spekeröds förskola där personalsituationen varit ansträngd sedan en tid tillbaka.

I ett brev till en vårdnadshavare som reagerat på omsättningen av personal på förskolan svarar Andersson Sellén så här:

Sliter på personal

”Jag kan bara hålla med om att personalsituationen du beskriver är allt annat än önskvärd. Att personal slutar eller får sluta har många olika anledningar och givetvis sliter det på den personal som är kvar när det kommer ny personal hela tiden och man inte hinner arbeta ihop sig och skapa en relation till barnen.”

– Är det många ur den ordinarie personalen som är borta på grund av sjukdom så blir arbetsbelastningen högre på de som är kvar. Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor också så att belastningen inte blir för stor, säger han.

Statusen behöver höjas

Lösningen på problemet är höja statusen på yrket. Det måste bli attraktivare att jobba inom förskolan och för det finns flera områden som ses över. Högre lönenivåer, utbildningsmöjligheter och en god arbetsmiljö är några av delarna som behöver ses över.

– Vi jobbar med de frågorna. För varje anställd som vi får att stanna så slipper vi nyrekrytering.

Lärarförbundet bekräftar att läget är allvarligt och att olika åtgärder måste vidtas.

– Vi behöver vara konkurrenskraftiga och ha bättre villkor än de andra för att kunna rekrytera och behålla i den konkurrerans om de få som finns. Framförallt gäller det lön, vi ligger sämst i GR lönemässigt. I år satsar kommunen glädjande nog på förskollärarna i löneöversynen men det måste fortsätta långsiktigt, säger Stefan Nilsson, ordförande Lärarförbundet.

Annika Sahlin Ottosson

0303-72 82 22

annika.sahlin@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar