• Hela 15 miljoner ska sparas i skolan på Tjörn, klubbades i barn- och utbildningsnämnden på torsdagen.

    Stora nedskärningar i skolan att vänta

    Större barngrupper i förskolan, större klasser i grundskolan och minskad kompetensutveckling för lärare. Det är några av förslagen som utbildningsnämnden lägger fram för att spara drygt 15 miljoner på Tjörns barn och unga.

    – Det här förslaget är ett skott i foten på hela Tjörns kommun och dess framtida skola och förskola. Vill man locka hit barnfamiljer är det här direkt kontraproduktivt, en kommuns rykte raseras fort, säger Nils Lackfors (S) andre vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

    I torsdags möttes nämnden för att ta ställning till detaljbudgeten för 2018. Det är känt sedan tidigare att nämnden dras med stora underskott. Inför nästa år beräknas kostnaderna överstiga den budgetram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden med drygt 15 miljoner kronor.

    Detta gör att förvaltningen nu tvingats förslå en rad neddragningar. Det handlar bland annat om större barngrupper i förskolan och större elevgrupper i grundskolan.

    – Det är vansinne att öka barngrupperna. Det var inte länge sedan kommunen fick ett föreläggande från Skolinspektionen på grund av barngruppernas storlek. Naturligtvis kommer det här sparförslaget också innebära att man skär ned på personal, så vi får större grupper och färre personal, säger Nils Lackfors.

    Att dra ned på personalen är det dock inte tal om, menar nämndens ordförande Björn Möller (M).

    – Det blir inte frågan om att säga upp någon, däremot måste vi öka barn- och elevgrupperna. Men det bedömer vi att vi kommer kunna göra och ändå uppfylla kraven. Vi kommer inte att överstiga den gräns som ställs för att få statsbidrag.

    Det blir inga personalneddragningar alls?

    – Nej, det ligger inte i vår pipeline. Vi hanterar volymökningarna med fler barn i förskolan, och håller igen litegrann när det gäller anställningar för att inte få den kostnadsökning vi annars skulle få, säger Björn Möller.

    Kraftigt minskade satsningar på kompetensutveckling för lärare föreslås också.

    – Detta i ett läge där vi har svårt att rekrytera lärare och förskollärare redan nu. Hur det är med möjligheterna till kompetensutveckling är ju en fråga som ofta kommer på en anställningsintervju,och som kan få duktig personal att välja bort oss som arbetsgivare, säger Nils Lackfors.

    Björn Möller instämmer i att det kan försvåra rekrytering.

    – Det är inte bra naturligtvis, över tid är det inte en bra strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare. Men det är de här pengarna som kommunfullmäktige bestämt att vi har att röra oss med och någonstans måste vi spara.

    På längre sikt pågår ett arbete med att omstrukturera skolan på Tjörn, som Björn Möller menar kommer underlätta för att få en budget i bättre balans.

    – Ett av de stora kruxen har varit att vi inte har tilldelning av pengar per elev som i många andra kommuner. Istället försöker man på förhand göra prognoser för volymer som man sätter budget utifrån. Kommunledningen har fått i uppdrag att se över det här systemet men det kommer inte till stånd under 2018. Det pågår saker för att effektivisera, men det hinner inte falla ut under nästa år.

    Lotta Hohner

    lotta.hohner@lokaltidningensto.se

    Detta har hänt tidigare:

    I april 2015 kom utredningen Skola 2025 där en nedläggning av Långekärrs skola och förskola föreslogs, och senare också genomfördes. Även Blekets skola föreslogs läggas ned, men det stoppades.

    I september förra året inledde skolförvaltningen förhandlingar med facket om neddragningar av 20 tjänster, eftersom man inte kunde hålla budget. De planerade uppsägningarna stoppades och man började istället leta andra lösningar.

    Konsultbolaget Professional management anlitades för att hitta besparingsåtgärder och två rapporter till en kostnad av nästan 900 000 kronor presenterades. Rapporterna fick skarp kritik från förvaltningen på flera punkter, framförallt gällande behovet av platser i förskolan.

    Relaterade artiklar
    Fler artiklar