Stora översvämningar efter regn

De senaste dagarnas skyfall har orsakat massiva vattensamlingar vid Stenungstorg. Översvämningarna vid Stenungstorg är ett återkommande problem sedan många år…