Stora planer för Stenungskolan

Stenungsund står inför stora satsningar på skolbyggen de närmaste åren. Förutom utbyggnad av Stora Höga-skolan för nära 100 miljoner måste…