Stenungsunds partier får mest i stöd i STO-regionen – Orust får minst. Foto: Arkiv

Stora skillnader i partistöd

Stödet från kommunerna till de politiska partierna i respektive kommun är nära dubbelt så högt i Stenungsund som på Orust.

Totalt är partistödet i Stenungsund för nästa år 826 000 kronor medan motsvarande stöd på Orust är 419 000 kronor.

Läs mer: Så fördelas partistödet

Det här är pengar som tas direkt ur budgetarna i kommunerna, alltså skattemedel som betalas ut för att stödja den politiska verksamheten i kommunerna. Tjörn ligger mitt emellan Orust och Stenungsund och har 2018 ett partistöd på 682 000 kronor.

Siffrorna utgår från kommunernas egna beräkningar. I Stenungsund betalas dock inte 826 000 kronor ut i stöd utan endast 810 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna har en obesatt plats i fullmäktige och får därför inte pengar för den tomma platsen.

På Orust håller man på att se över hela partistödsystemet och därför har inget slutligt beslut om partistöd för nästa år fattats i kommunen. Enligt 2017 års siffror uppräknade med procent av prisbasbeloppet för 2018 hamnar dock partistödet för 2018 på cirka 419 000 kronor. Här blir det också bara 40 mandat att betala ut pengar till eftersom kommunledningen konstaterar att Kristdemokraterna inte lämnat in någon redovisning för hur partistödet använts under 2016 och därför får partiet inga pengar för sitt enda mandat i fullmäktige under 2018. Stödet dras helt enkelt in.

Bo Pettersson, (S) kommunalråd i Stenungsund, säger att partistödsystemet med ett grundstöd per parti och sedan mandatstöd ovanpå detta har funnits sedan 90-talet i Stenungsund:

– Det är möjligt att vi ligger högst men vi har haft ett och samma system i många år och det har fungerat väl.

Martin Johansen, (L) kommunalråd på Tjörn, är lite förvånad över att kommunen ligger lägre än Stenungsund men det kan handla om att Tjörn har en lägre procentsats av prisbasbeloppet än Stenungsund för beräkningen.

Dessutom har den politiska turbulensen i Stenungsund gjort att Moderaterna och Miljöpartiet idag tar emot partistöd för ledamöter som inte längre tillhör partierna. Moderaterna tar emot stöd för sex mandat i fullmäktige som inte ens tillhör partiet utan där ledamöterna är oberoende ledamöter. De sex valdes dock in i fullmäktige 2014 som moderater men har lämnat partiet sedan dess trots att de sitter kvar i fullmäktige. Enligt regelverket får partiet som ledamöterna valdes in för partistödet under hela mandatperioden. Det är valresultatet som räknas.

Motsvarande sker inom miljöpartiet som i praktiken bara har två ledamöter i fullmäktige eftersom den tredje, Martin Martinsson, hoppade av sin plats redan efter valdagen och har sedan dess suttit i fullmäktige som oberoende ledamot.

På Tjörn finns en motsvarande situation där Moderaterna får partistöd för sin tidigare ledamot Inga-lill Hast som sitter kvar i fullmäktige men som numera tillhör Liberalerna.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar