Storinvestering ger modern färja

En investering på sammanlagt cirka 3,5 miljoner har nu gjort att den kommunägda färjan Hakefjord som trafikerar leden till Tjörnekalv-Åstol-Dyrön…