Stort intresse driva nedläggningshotad förskola

Det finns ett stort intresse att driva vidare Stora Höga förskola som kommunen ska sätta på paus. Fyra olika intressenter…