Stort underskott leder till sparbeting

Snabberedskapen försämras nattetid i Stenungsund och Tjörn och ett idag förmånligt avtal för deltidsbrandmännen sägs upp och omförhandlas med sämre…