huvudvärk

Stressen värst bland kvinnor

I Västra Götalands län är kvinnorna betydligt mer stressade än männen. Men det finns också skillnader beroende på var man bor i landet.

Det börjar närma sig jul och det brukar inte underlätta för de flesta vad det gäller stressnivån och det är kvinnor som känner större stress än män. Det visar statistik från enkäter som Folkhälsomyndigheten genomfört mellan 2013 och 2016 och som nyhetsbyrån Siren sammanställt.

I Västra Götalands län är det 18 procent av kvinnorna som känner sig stressade, bland männen är det elva procent som upplever detsamma.

Det är något högre än rikssnittet på 17 procent vad det gäller kvinnorna och elva bland männen.

– Kvinnor arbetar på det hela taget mer, och kombinerar hemarbete och yrkesarbete. De har också ofta koordinatorrollen i familjen, vilket innebär att man tar mer ansvar, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet, till Nyhetsbyrån Siren.

Sammantaget är det just stressen kring slitningen mellan arbete och familj som är värst enligt Åkerstedt.

Stressen är som värst i storstäderna och bland kvinnorna i Stockholm så känner var femte kvinna sig stressad.

I pendlingskommuner, som Stenungsund, Orust och Tjörn, är stressen något lägre. Där är det totalt 12 procent som känner av stress. Även här är kvinnor (15 procent) mer stressade än männen (10 procent).

Kajsa Lind

redaktion@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar