Strid om överklagande för fiskehamn

En ny intern strid som berör Tjörns kommun och dess helägda hamnbolag har blossat upp – detta efter att hamnbolaget…