Styrelse hade rätt att utse ny vd

Styrelsen i Tjörns Hamnar AB (Hamnbolaget) på Tjörn gjorde inget fel när man i maj utsåg ny vd för bolaget….