Svårt med rätt insatser för unga i missbruk

Droganvändandet bland unga förblir högt. År efter år ger Polisen i Södra Fyrbodal medborgarlöftet att försöka minska missbruket bland unga…