Svårt tömma sitt avlopp i gästhamnarna

Flera av STO-områdets gästhamnar har tömningsstationer där båtägarna ska kunna tömma sitt avlopp. Majoriteten är dock trasiga vilket kan medföra…