Svårtolkat strandskydd – krav på klarläggande

Regeringen har sagt ja till ett strandskydd på upp till 300 meter på Tjörn men samtidigt begär länsstyrelsen ett klarläggande…