Vår doch omsorg dras med stora underskott, vilket leder till att en avdelning på Tallåsen får stänga. Arkivfoto: Frida Ekborg

Tallåsen tvingas spara

Vård och omsorg i Stenungsund går med stort underskott – då tvingas man stänga en avdelning på äldreboendet Tallåsen.

Det är avdelningen Solrosen som nu ska stängas, en så kallad korttidsenhet för personer som har växelvis boende mellan det egna hemmet och boendet – exempelvis för att ge avlastning åt en partner i hemmet.

Avdelningen har inriktning mot demens.

– Det är en avdelning som vi öppnade extra efter nyår för att det var högt tryck. Den får vi nu stänga som en akut åtgärd för att lösa en ekonomisk situation, säger Susanne Albinsson, verksamhetschef för Vård och omsorg i Stenungsunds kommun.

Sex personer som idag bor växelvis på Solrosen flyttas över till särskilt boende. Den första november ska avdelningen vara stängd. De nio personer som arbetar där får omplaceras till andra delar av omsorgen.

– Vad jag förstår är det i princip klart, de flyttas till särskilt boende eller till hemtjänsten exempelvis.

Stängningen har väckt en del oro hos anställda, berättar Petra Eklund som är ordförande för fackförbundet kommunal i Stenungsund.

– Många är ledsna och oroliga, och tycker det är tråkigt att den här verksamheten som man byggt upp nu ska splittras. Vårt fokus i det här är att stötta dem och se till att alla får behålla sina anställningar och sin tjänstegrad, säger hon.

Bakgrunden till beslutet är ett underskott på cirka fem miljoner inom Vård och omsorg i senaste delårsbokslutet, som lett till besparingskrav.

– Vi har ett underskott inom hela Vård och omsorg. Det handlar bland annat om att vi har färre beviljade timmar i hemtjänsten, men ännu inte hunnit ställa om verksamheten efter det, så vi har lika mycket personal, säger Susanne Albinsson.

Vad är det för omställningar ni ska göra?

– Det handlar om att optimera vår schemaläggning, minska antalet vikarier och höja sysselsättningen för de ordinarie. Vi behöver också minska våra sjukersättningskostnader. Det går nedåt, vilket är positivt, men vi behöver minska dem ännu mer.

Lotta Hohner

0303-72 82 23

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar