Den här stora banderollen på oljetanken i Skärhamn hänvisar till det omstridda och stora Malaga-projektet som innebär 150 lägenheter och som det stått strid om i tio år. Foto. Lasse Andrée

Tanken med reklam

Den gamla oljecisternen vid Malaga-området har fått en jättelik reklamskylt upphängd på sig.

Där kan besökare i hela Skärhamn – skylten syns i hela hamn området – läsa att projektet kajen är igång. Det handlar om nya bostadsrätter och en ny hemmahamn och sedan en hänvisning till en hemsida om projektet.

Den stora banderollen på den gamla oljetanken har kommit upp efter att det slutligt blev klart att det stora Malaga-projektet med 150 bostadsrätter och en båthamn kommer att genomföras och att man dessutom ska anlägga en båthamn på kajen, allt detta efter tio års strider om projektet. Många ser positivt på att nya bostäder byggs, andra tycker det handlar om boende enbart för välbärgade och några vill inte ha någon byggnation alls på kajerna. Banderollen väcker därför också olika känslor hos skärhamnsborna.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar