Tar strid om rätten att välja avloppsrening

Trots att de kan bevisa att deras reningssystem av avloppsvattnet fungerar godkänner Miljö- och hälsoskyddsenheten inte lösningen. Lokaltidningen har mött…