”Tar väldigt lång tid för naturen att återhämta sig”

Industrialismens framväxt har lett till försurning och utsläpp av miljögifter. I området kring Gårdsjön har man forskat på konsekvenserna av…