Telefonen som en livlina

”Ring hem är du snäll. Jag vill prata med dig.” Så löd SMS:et som jag skickade till min snart femtonåriga…