Test för att minska buller bör fortsätta

Stenungsunds kommun vill att prövotiden för att minska bullernivåerna vid Borealis krackeranläggning i Stenungsund ska fortsätta och menar att man…