Arkivfoto

Tidiga insatser viktiga i våldtäktsfall

I en ny rapport har polisen gått igenom över 230 våldtäktsärenden i polisregion Väst för att bland annat se hur man kan förbättra utredningarna.

Genom ett slumpmässigt urval har polisen granskat 232 våldtäktsärende under 2015 som skett någonstans i polisregion Väst, där STO-kommunerna ingår. I rapporten är det tydligt att de allra flesta våldtäkterna är antingen knutna till en relation eller vad polisen kallar övriga våldtäkter. I den kategorin räknas till exempel när en målsägare sovit över hos en bekant eller gått hem med någon från krogen.

– Från nationellt nivå så finns det ett fokus på att vi satsa på överfallsvåldtäkter och det är kanske också en kvinnas stora mardröm att bli överfallen av en okänd person på väg hem. Men överfallsvåldtäkter är bara sex procent av fallen, säger polisens utredare Barbro Jönsson.

I de fallen som polisen gått igenom så är det istället över 138 av ärendena där förövaren är någon som målsägaren var bekant med eller kände. Det gör att de som definierats som övriga våldtäkter utgjorde nästan 59,5 procent och våldtäkter i relationer utgjorde 34,5 procent av fallen.

– Du löper betydligt större risk om du följer med någon hem från krogen eller sover över hos en bekant, säger Jönsson.

En av anledningarna till att polisen gått igenom ärendena är också för att hitta sätt att öka kvaliteten i utredningarna kring våldtäkt. En sak som rapporten poängterar är vikten av de tidiga insatserna och förstahandsåtgärderna när polisens först griper in i ett ärende.

– Det har vi tryckt på i många år, att det är avgörande för hur stor framgång som vi har i ärendena. Det är också en positiv överraskning i rapporten att man genomgående ser att när en anmälare har haft kontakt med en patrull så har de varit bra på att samla in bevis och att ta hand om målsägaren.

Men det finns också flera saker som går att förbättra i utredningsarbetet. Dels vill många poliser att det ska finnas checklistor på plats för hur man ska hantera ärendena, men också möjlighet att informellt lära av kollegor. Men det finns också andra konkreta åtgärder som Barbro Jönsson tror är viktiga.

– Dels är det för få målsägare som får målsägarebiträden och sedan handlar det också om att öka tempot i utredningar.

Det är också tydligt i rapporten att få misstänkta blir gripna. Av de fallen som utredningen kollat på är det bara fem procent totalt men i Fyrbodal, dit STO-kommunerna räknas, är siffran något högre med nio procent.

– Det ligger delvis i brottets natur att det är svårt att utreda, men jag tror också att ju snabbare vi kan jobba desto större möjlighet har vi att identifiera en gärningsman.

I regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor så är förebyggande åtgärder viktiga.

– Vi måste arbeta mer med attityderna och jämställdhetsfrågorna i samhället och inom rättsväsendet. Det här är inget som polisen ensam kan lösa, hela samhället behöver mobilisera sina krafter, säger Jönsson.

I rapporten har man inte brutit ner siffrorna på kommunnivå. Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes dock tio våldtäkter i STO-området under 2015.

Kajsa Lind

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar