Till alla med hemtjänst!

Det finns väldigt många brukare i vårat område som har hemtjänst. Vi som personal kommer hem till er och utför rehab,…