Timmerhults återvinningscentral utanför Henån kan komma att stängas. En utredning ska göras som ska visa på behovet av återvinningscentraler på Orust. Foto Erika Olofsson

Timmerhults Å-central stängs?

En eller två? Antalet återvinningscentraler på Orust ska ses över vilket kan medföra att Timmerhult stängs.

Återvinningscentralen Timmerhult utanför Henån drivs av Fraktkedjan Väst AB och Månsemyr som ligger utanför Ellös drivs av kommunen. 2013 tog Fraktkedjan Väst Anläggning AB över hanteringen av hushållssopor och slam för Orust kommun. Månsemyr håller på att byggas om för att bli mer lättillgänglig och säkrare för både besökare och personal. Tung trafik har separerats från privattrafiken. Ett bomsystem ska införas. Planen är att varje hushåll med hushållsabonnemang kostnadsfritt ska få lämna vid Månsemyr tio gånger per år. Timmerhult är i dag öppet fyra dagar i veckan med lördagsöppet sista lördagen i veckan. Månsemyr är däremot öppet varje dag, måndag till lördag. Utredningen som nu ska göras ska visa hur många återvinningscentraler som behövs i kommunen. Orust kommun har satsat miljoner på att rusta upp Månsemyr och göra den både mer miljövänlig och besöksvänlig.

Enligt Kerstin Gadde (S) kan det bli tal om att Timmerhult läggs ned och att det satsas ännu mer på Månsemyr.

– Kommunen äger inte Timmerhult. Det har i Timmerhult länge varit problem med översvämningar och vi har haft problem att kunna ta emot material på ett miljösäkert sätt. Enligt Gadde finns det förutsättningar att göra återvinningscentralen i Månsemyr ännu bättre.

– Jag kan tycka att det räcker med en återvinningscentral i en kommun av Orusts storlek. Kan vi satsa allt krut på en anläggning kan vi även få den så bra som det bara går. Vi kan då lägga pengar på att förstärka bemanningen och det leder till att vi kan ha bättre öppettider, även kvällstid och helger.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska i veckan behandla frågan om återvinningscentraler i kommunen. Förslaget är att det ska göras en utredning som ska visa på behovet i kommunen, sett till kund,- miljö- och ekonomisk perspektiv.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar