Arkivfoton.

Tjörn en förskoleraket

De allra flesta av STO-kommunernas småbarn går i förskolan – och andelen har ökat under hela 2000-talet.

Förra året gick 83 procent av Stenungsunds barn mellan 1 och 5 år i förskolan. I Orust kommun gick 84 procent i förskola och på Tjörn 73 procent. Det visar siffror från kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, som Nyhetsbyrån Siren sammanställt.

Sedan millennieskiftet har andelen förskolebarn i kommunerna ökat – i Stenungsund med 57 procent, på Orust med 53 procent och på Tjörn med 67 procent. Tjörns kommun sticker ut genom att vara en av de 30 kommuner i landet där andelen barn i förskolan ökat mest under 2000-talet.

– Jag tror ökningen har med attityder i samhället att göra. Förskolan har blivit accepterad och är i dag till och med en rättighet för barnen. Självklart handlar det även om jämställdhet och att kvinnor arbetar allt mer, säger Ingrid Pramling Samuelsson, professor vid Göteborgs universitet som specialiserat sig på pedagogik för yngre barn, till Nyhetsbyrån Siren.

Men i fjol skedde en liten nedgång i Orust kommun från 87 till 84 procent, vilket också följer en svag trend för hela landet där andelen barn i förskolan totalt backade en procentenhet 2014 och 2015 jämfört med år 2013.

Ändå går över 80 procent av barnen i förskola i majoriteten av Sveriges kommuner. Resterande barn var antingen hemma eller hade någon annan typ av pedagogisk omsorg.

År 2002 infördes maxtaxa inom barnomsorgen i Sverige och möjligen påverkade det andelen barn i förskolan i STO-regionen. Mellan 2001 och 2002 ökade andelen barn som gick i förskola i Stenungsund till exempel med mer än 20 procent, vilket är den största ökningen från ett år till ett annat sedan millennieskiftet.

Forskaren och professorn Ingrid Pramling Samuelsson tycker att utvecklingen gynnar alla.

– Jag anser att det är en väldigt bra utveckling. Det finns mycket forskning som visar att förskolan bidrar till både familjens välmående och samhällsekonomin. Dessutom klarar sig barn som gått i förskola bättre i skolan, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

Sara Rönnberg

redaktion@lokaltidningensto.se

Andel barn i förskolan – utvecklingen i STO

Stenungsund: År 2000: 53 procent. År 2015: 83 procent.

Tjörn: År 2000: 43 procent. År 2015: 72 procent.

Orust: År 2000: 55 procent. År 2015: 84 procent.

Rikssnitt: År 2000: 66 procent. År 2015: 83 procent.

Har sitt ursprung i barnträdgårdar

Historiskt har förskolan vuxit fram dels ur behovet av att ha någon som tar hand om barnet medan föräldrarna jobbar, dels ur behovet av förberedelse inför den obligatoriska skolan.

Förskolan blev en plats för utbildning infördes först i Tyskland år 1837 då Friedrich Fröbel skapade den första så kallade barnträdgården – ”Kindergarten” på tyska.

Inspirerad av hans verksamhet kom verksamheten till Sverige 1896. Innan dess hade det funnits barnkrubbor, men de hade inga pedagogiska mål, utan var i första hand en plats där mammor som jobbade kunde lämna sina barn.

Under andra halvan av 1900-talet byggdes systemet med daghem, eller dagis, ut i takt med att fler småbarnsmödrar började jobba. Sedan 1990-talet har dagisen fått ett större pedagogiskt inslag och kallas numer därför förskola.

Källa: Wikipedia

Maxtaxa inom förskolan

Infördes 1 januari 2002 och innebar att offentliga tjänster inom barnomsorgen som är avgiftsbelagda subventionerades. Ett avgiftstak, en så kallad maxtaxa, infördes.

Relaterade artiklar
Fler artiklar