Arkivfoto

Tjörn får betala böter på kvarts miljon

Tjörns kommun döms att betala 250 000 kronor till staten sedan de misslyckats erbjuda en kvinna med funktionshinder en bostad med särskilt stöd inom skälig tid.

Kvinnan, som är född 1992, beviljades i maj 2015 av Tjörns kommun insats i form av bostad med särskilt stöd, ett så kallat LSS-boende.

Men kommunen har inte lyckats erbjuda kvinnan ett boende inom skälig tid, ett halvår. Därför kräver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att Tjörn ska betala 73 750 kronor i månaden från 29 november 2015 till dess att ”beslutet verkställts, ärendet avslutats av annan anledning eller att domstol slutligen avgjort ärendet”. Förvaltningsrätten har gått på IVO:s linje och meddelar i sin dom att Tjörns kommun ska betala 250 000 kronor till staten.

Summan grundar sig på att kommunen gjort en ekonomisk besparing på cirka 59 000 kronor i månaden genom att inte verkställa beslutet.

Inga förmildrande omständigheter

Tjörns kommun anser å sin sida att de inte haft möjlighet att erbjuda kvinnan ett boende då det råder stor bostadsbrist när det gäller boenden med särskilt stöd i kommunen och att de erbjudit kvinnan att flytta till annan kommun men att kvinnan avböjt.

Under de ett och ett halv år som gått har kvinnan bott i ett familjehem och till slut lyckats ordna ett eget boende och dragit tillbaka sin ansökan.

Trots att kvinnan inte, enligt förvaltningsrätten, ansetts vara i akut behov av boende så dömer förvaltningsrätten kommunen att betala för dröjsmålet då de anser att kommunen har ett planeringsansvar i förhållande till funktionshindrade invånare och att kvinnans situation var känd av kommunen sedan tidigare.

Karina Hansson

redaktion@lokaltidningenSTO.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar