Orustliberalernas idé om att slå ihop Orust och Tjörn får inget direkt ja av Tjörns kommunalråd Martin Johansen (L). Karta: Stenungsunds kartportal

Tjörn inte redo för kommunfusion

Tjörn är inte redo för fullbordat äktenskap med Orust.– Men för att klara framtidens välfärd måste samarbetet öka, säger Martin Johansen (L), kommunalråd.

Läs mer: http://lokaltidningensto.se/nyheter/orust-tjorn-kan-bli-sant/

Kommunstyrelsebasen Johansen har i sig inget emot att partikamraterna på andra sidan Stigfjorden lyfter frågan om ett samgående mellan kommunerna Orust och Tjörn.

– I grunden är jag positiv till ett ökat samarbete med både Kungälv, Stenungsund och Orust. Men i nuläget finns ingen majoritet på Tjörn för en sammanslagning med Orust, säger han.

Martin Johansen hoppas att den nya Kommunallagen, som snart ska antas av riksdagen, ger utrymme för mer av mellankommunalt kompanjonskap.

– Jag utesluter inte att vi i Sverige får samma utveckling som i Danmark, där mindre kommuner tvingas bilda större enheter, säger han.

Inget hugget i sten

Bo Pettersson (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund, är gammal i gården och minns 1960-talets diskussioner inför den stora kommunreformen 1971.

– Då tvingades mina föregångare uppvakta regering och riksdag för att vara en självständig kommun, säger han.

Sedan 70-talet har Stenungsund, Tjörn och Orust samverkat inom en rad områden. Och nu kan det vara dags igen, anser Pettersson.

– Trafiken, exempelvis en bro mellan Svanesund och fastlandet, är en sådan fråga. Vi borde också kunna jobba för gemensamma system inom personaladministration, data och fakturering.

Samtidigt, påpekar Pettersson, är inget hugget i sten.

– En konkret kommunsammanslagning är ingen fråga i dag. Men vi kommer att nå en punkt när en kommun är liten för att ha råd med alla specialkompetenser. Då är vi redo att diskutera också den frågan.

Dag Fransson

Relaterade artiklar
Fler artiklar