Tjörn kan köpa vatten av Orust tack vare nytt va

Tack vare för stor mängd bergmassor kan vatten och avloppsledningarna läggas ned billigare. Nu ska Säckebäck få kommunalt vatten och…