Tjörnbor får betala mest

Tjörnborna är de som betalar mest av alla i kommunala taxor i Göteborgsregionen och man har framför allt den dyraste…