Visualisering av hur det nya hotellet i Södra hamnen ska se ut. Conventibus

Tjörnbor får tycka till om Södra hamnen

Upp till hundra nya lägenheter, ett femvåningshotell och en mängd nya verksamheter – planerna för Södra hamnen i Skärhamn innebär dramatiska förändringar. Nu får Tjörnborna tycka till om dem, men strandskyddet kan lägga krokben.

Det är stora planer som nu presenteras i en utställning på kommunhuset. I området Södra hamnen planeras för 70-100 nya lägenheter, en utbyggnad av akvarellmuseet, 6000 kvadratmeter yta för användning till olika typer av verksamhet och över 1000 nya parkeringar. Dessutom ett fem våningar högt hotell, längst ut på kajen vid akvarellmuseet vid platsen där segelsällskapet har sin lokal i nuläget.

– Det är ett fantastiskt läge. Där vill skapa något som blir en destination i sig. Många kommer till akvarellmuseet och så åker de till en annan kommun för att bo, och de gästerna vill vi såklart ha. Men framförallt vill vi att det här ska vara en anledning till resande i sig självt, att man kommer hit för konferenser och spa och hela upplevelsen, säger Stefan Gustafsson på Conventibus som ligger bakom hotellprojektet.

Planförslaget för hela Södra hamnen är nu ute på samråd där privatpersoner har till och med tionde januari på sig att komma in med synpunkter. I torsdags hölls ett öppet hus dit kommuninvånarna bjöds in, och ännu ett är planerat till den 18 december. Under samrådstiden ska också Länsstyrelsen säga sitt om planen, och det intrång på strandskyddet som stora delar av den innebär. Hotellet och flera byggrätter planeras inom områden som omfattas av strandskydd.

– Vi har argumenterat för att det rör sig om ett angeläget allmänt intresse av den typ som kan medge dispens från strandskyddet. Det här området har länge varit utpekat som lämpligt för förtätning, och vi har försökt hävda att det rör sig om viktig tätortsutveckling. Men det är svårt att veta hur det landar, det är lite bekymmersamt, säger Åsa Jönsson, planchef Tjörns kommun.

För att få tillstånd att göra undantag från strandskyddet krävs så kallade ”särskilda skäl” och sex sådana finns listade i miljöbalken. Det man vill göra inom strandskyddat område får inte heller motverka syftet med strandskyddet, allmänhetens tillgång till strandområden och djur och växters livsvillkor måste säkras.

– Självklart tycker vi att strandskyddet är viktigt. Men här menar vi att det inte finns några höga naturvärden, och det finns fortfarande tillgång till strandområdet. Men det är svårt att veta hur lagstiftningen kommer att tolkas, det har nyligen kommit nya domar på det här området. Vi får helt enkelt invänta länsstyrelsen svar.

Inom två månader räknar kommunen med att ha fått in ett yttrande från länsstyrelsen. Planen hoppas man därefter kunna anta i slutet på 2018, enligt kommunens tidplan.

Tyck till: Vad tycker du om planerna för Södra hamnen?

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar