Föräldrar på Tjörn skattar sina barns förskola ganska högt, i färsk undersökning. Arkivfoto

Tjörnföräldrar ganska nöjda med förskolan

Föräldrar på Tjörn ger bra betyg till sina barns förskola, visar en färsk undersökning där över 300 vårdnadshavare i kommunen deltagit.

Enkäten genomfördes under november-december 2017 och gick ut till kommuner i hela Göteborgsregionen. På Tjörn svarade 352 föräldrar till barn i förskolan, vilket gav en svarsfrekvens på nästan 70 procent.

De områden som undersöktes var bland annat pedagogik, kontinuitet, trygghet och gemenskap, information och inflytande samt förutsättningar. På alla dessa områden fick Tjörn betyg på eller strax över genomsnittet i Göteborgsregionen.

Högst snittbetyg fick Tjörns kommun på området ”trygghet och gemenskap”. Sämst betyg fick ”information och inflytande” vilket är genomgående i hela Göteborgsregionen.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Resultatet

Tjörnföräldrarnas snittbetyg på en skala mellan 1 (otillräcklig) och 7 (utmärkt). Siffran för Göteborgsregionen som helhet inom parentes.

Trygghet och gemenskap 5,9 (5,7)

Information och inflytande 5,3 (5,3)

Förutsättningar 5,8 (5,6)

Pedagogik 5,7 (5,6)

Kontinuitet 5,8 (5,7)

Relaterade artiklar
Fler artiklar